2021. december 1. - Elza

| Tisztségviselőink

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete elnöksége, felügyelő bizottsága tagjai és könyvvizsgálója

2019. szeptember 18. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Küldöttgyűlése

TISZTELETBELI ELNÖK

 

ELNÖKSÉG

Elnök

 • Brieber János 1989. április 26. óta megszakítás nélkül alelnök. Táncművész, balettmester, koreográfus. A Magyar Állami Népi Együttes vezető táncosaként vonult vissza az aktív táncos pályától. A Magyar Állami Népi Együttesben a táncos feladatok mellett énekesi feladatokat is ellátott. A Magyar Táncművészeti Egyetem docense, a néptánc tanszékvezető tanára volt, jelenleg az Egyetem professor emeritusa. Szakszervezetünk képviseletében tagja a Művészeti Szakszervezet Szövetségi Tanácsának, az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) Zenei- és Táncművészeti Jogdíjbizottságának, továbbá a Magyar Táncművészeti Főiskola szakszervezeti titkára.

Alelnök:

 • Dr. Gyimesi László 1989. április 26. óta megszakítás nélkül töltötte be a főtitkári tisztséget. Zenész, jogász, 2019-ben jogászként master fokozatú végzettséget is szerzett. 1994-től egyidejűleg tölti be a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöki tisztségét, illetve 1997-től együttesen ellátta a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának elnöki teendőit is. 1989-től megszakítás nélkül képviseli a szakszervezetünket a FIM Zenészek Nemzetközi Szövetsége, több mint 60 ország zenész szakszervezeteit tömörítő világszervezet végrehajtó bizottságában. Évek óta részt vesz, több, az előadóművészek jogaival foglalkozó nemzetközi szervezet munkájában. Ezek mellett, többek között tagja a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek, elnöke a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanácsnak, és szintén elnöke a 2012-ben önállósult Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesületnek. 2019. áprilisától nem kívánta folytatni az aktív főtitkári tevékenységet, az alelnöki jelölést a szakszervezet átalakulásának segítése jegyében vállalta el.

Ügyvezető titkár:

 • Dr. Dorogi Ákos zenész családban Kaposváron született. Gimnázium után felvételt nyert a Zeneakadémia Jazz Zongora szakára, ahol Gonda János tanítványaként 1997-ben diplomázott, mint jazz zongoraművész - tanár. Zenészként sok neves zenekarral és előadóval játszott, és zenepedagógusként is dolgozott. A Pécsi Egyetem Jogtudományi Karán 2002-ben jogi diplomát szerezett. 2002 novemberétől – immár 17-éve - főállásban a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetében dolgozik, mint jogi előadó, jogi képviselő. 2006-ban jogi szakvizsgát tett, azóta, mint jogtanácsos a zenészek érdekképviseletének szolgálatában áll és emellett jogi feladatokat lát el és közreműködik az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület munkájában is, valamint jogi alapismereteket oktat a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete fenntartásában működő Kőbányai Zenei Stúdióban.

Titkárságvezető:

 • Fekete Krisztina 1987-től 1991-ig a Gór Nagy Mária Színitanodában tanult és szerzett középfokú színész végzettséget. 1988-tól főállásban a Táncművészek, Filmművészek és Színházművészeti Szövetség gazdasági vezető helyetteseként, 1992-től 1997-ig a Táncfórumnál szervezőként dolgozott. 1997. február 6-a óta megszakítás nélkül dolgozik szakszervezetünk főtitkára asszisztenseként. 1998-tól, a Kőbányai Zenei Stúdió iskolarendszerű képzésének megkezdése óta a mai napig, szervezi a Kőbányai Zenei Stúdió szakmai vizsgáit, továbbá elkészíti és elszámolja az iskola állami finanszírozásának valamennyi beszámolóját, statisztikáját, valamint a fenntartó MZTSZ adatszolgáltatását. 2006-tól, mint ügyfélkapcsolattartó szervezi és kezeli az MZTSZ Mobiltelefonos Flottáját, jelenleg közel kétezer előfizetővel. Kettő éves előkészítés után 2018-tól az OTP-nél vezetett alapszervezeti és központi számlákat elkülönített számlákká alakította. 2009-ben szakközgazdász felsőfokú végzettséget szerzett, marketing menedzser szakon.

Elnökségi tagok:

 • Jakabné Muity Mária a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Miskolci Tanárképző tagozatán 1969-ben diplomázott, mint zongora-szolfézs és énektanár. 1969. szeptember 1-től a Budapest XVI. kerületi zeneiskolában, mint háromszakos zenetanár, közel 45 éven keresztül tanított. 1984 novemberétől a Budapest Fővárosi Zenepedagógus Alapszervezet titkárává választotta, így ez a munkakör lett a főfoglalkozása és részmunkaidőben továbbra is a Budapest XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola zongoratanára maradt. 1989-től megszakítás nélkül tagja a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete vezető testületének. A MZTSZ Országos Zenepedagógus Tagozata 1999-ben elnökévé választotta és azóta ország művészetoktatási intézményeinek az érdekképviseletét is ellátja. Munkájának középpontjában a művészetoktatás és az abban foglalkoztatottak életviszonyai állnak, így különösen a területet életét meghatározó törvények és más jogszabályok. Alakulása óta tagja a Közoktatási Érdekegyeztető Tanácsnak, valamint a Nemzeti Köznevelési Stratégiai Kerekasztalnak, és a Művészeti Szakszervezetek Szövetségi tanácsának, képviselve a MZTSZ-t és egyben a magyar művészetoktatásban dolgozók érdekeit. 2002-ben Közoktatási szakértői végzettséget szerzett. Munkáját több kitüntetéssel, kerületi, fővárosi elismerések mellett a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, a Pedagógusi Szolgálati Emlékérem elismeréssel.

 • Ludvig István 1965-ben született, az Egressy Béni zeneiskolában, majd a Bartók Béla Szakközépiskolában tanult Miskolcon,1979 és 80 nyarán már dolgozott a Miskolci Szimfonikus Zenekarban. 1980-84 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Vermes Mária növendéke. 1986-tól 1992 közepéig az ÁHZ-ban illetve az ÁHZ kamarazenekarban dolgozott. 1992 őszétől helyettesítőként került az Operaházhoz, hol az Erkelben, hol az Operában, hol első, hol második hegedűben játszott. 1994 szeptemberétől véglegesítve dolgozott 23 évig az Operaháznál. 2002 májusában választották meg zenekari szakszervezeti bizalminak. Hosszú idő után sikerült Kollektív Szerződést kötésében részt vennie. 2010 körül zenekari főbizalmi lett, 2012-13-ban egész jól sikerült együttműködni az Opera főigazgatójával. 2014-ben főleg az ODFSZ-t vezető Bárány Balázs illetve a hozzácsapódó néhány zenekari művész hatására megromlott a viszony az MZTSZ és a főigazgató között. Ez odáig fajult, hogy hogy a főigazgató azonnali felmondással 2016 májusában eltávolította az intézményből. A munkaügyi per másodfokon folyik.

 • Szirmai László ének-, zongora- és harmonika-művész, nótaszerző, az Országos Szórakoztatózenei Központ igazgatója, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete Szórakoztatózenész tagozatának elnöke. 1954-től 1973-ig szórakoztatózenészként lépett fel hazánk és több európai ország színpadán. Mint szerző 1965-ben kezdte tevékenységét szerzőtársaival, Fülöp Kálmánnal, Boros Gézával, Ilniczky Lászlóval. Az 1966-ban rendezett Táncdalfesztiválon szerepelt a Jaj Tanár Úr című dalukkal. Abban az időben három hanglemezen is szerepelt társszerzőként. 1973-tól főállásban dolgozik a Művészeti Szakszervezetek Szövetségében, mint az Országos Szórakoztatózenei Központ munkatársa. 1974-től négy éven át vezette a tánczenei osztályt, majd 11 évig igazgatóhelyettesként, utána a központ igazgatójaként dolgozik a mai napig. 2001-ben az igazgatói tevékenysége mellett megválasztották a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetében a szórakoztatózenei tagozat elnökévé. Tevékenységét 1996-ban a Magyar Köztársaság Aranykeresztjével, 2008-ban pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével ismerte el a kormányzat, 2017-ben magyarnóta szerzői tevékenységéért ARTISJUS díjban részesült.

Felügyelő Bizottság:

 • Wagner Gábor elnök
 • Homor Istvánné tag
 • Zaszlavik György tag

Könyvvizsgáló:

 • Makláriné Radics Eszter Okleveles könyvvizsgáló, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. 2000. óta vizsgálja szakszervezetünk gazdálkodásának jogszerűségét.

 

A MAGYAR ZENEMŰVÉSZEK ÉS TÁNCMŰVÉSZEK SZAKSZERVEZETE 2019. ÁPRILIS 24-I VÁLASZTÓ KÜLDÖTTÉRTEKEZLETE

 

A KÜLDÖTTGYŰLÉS TAGJAI

 

1.      Andrási Gertrúd zenész Budapesti Operettszínház Zenekara  

2.      Antal Andrea szervező MÜPA

3.      Balogh-Vitányi Mária táncos Magyar Állami Népi Együttes

4.      Benkő László rockzenész Szabadfoglalkozású Zenei Előadóművészek

5.      Bodacz Győző zenész Szegedi Szimfonikus Zenekar

6.      Csikyné Reményi Eszter zenész Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

7.      dr. Fehérné Szentidai Szilvia énekes Magyar Állami Operaház Énekkara

8.      Egri Ernő részlegvezető Honvéd Művészegyüttes

9.      Farkasné Papp Erika zenepedagógus Csongrád megye

10.   Frőhlichné Tepszics Katalin zenész Pannon Filharmonikusok Pécs

11.   Galgóczy Boros Dóra énekes Nemzeti Filharmonikus Énekkar

12.   Györfi Zsolt zenész Kodály Filharmonikus Zenekar Debrecen

13.   Horváthné Modok Andrea zenepedagógus Győr-Sopron megye

14.   Jakabné Muity Mária zenepedagógus Budapest

15.   Kőrösy Tamás szórakoztatózenész Vas megye

16.   Kulcsár István zenepedagógus Borsod-Abaúj-Zemplén megye

17.   Lak Sándorné énekes Debreceni Kodály Kórus

18.  Ledniczki Bea táncművészeti asszisztens Magyar Táncművészeti Egyetem

19.   Ludvig István zenész Magyar Állami Operaház Zenekara

20.   Németh Gábor táncos Magyar Nemzeti Balett

21.   Palotai István szórakoztatózenész Békés megye

22.   Radics Tibor szórakoztatózenész Veszprém, Zala és Fejér megye

23.   Radványiné Novák Judit zenész Savaria Szimfonikus Zenekar Szombathely

24.   Rotter Oszkár táncos Magyar Állami Operaház

25.   Schmidt Erzsébet énekes Magyar Rádió Énekkara,

26.   Solti Csaba táncos Magyar Állami Operaház

27.   Szabó Krisztina zenész Nemzeti Filharmonikus Zenekar

28.   Szabóné Würth Boglárka zenepedagógus Budapest

29.   Szirmai László zenész Budapest

30.   Tóth Balázs Gábor hangszerész Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

31.   Tóth Gyula zenepedagógus Hajdú-Bihar megye

32.   Török Papp Tímea zenepedagógus Budapest

33.   Ungár István szórakoztatózenész Budapest–Pest megye